Zawsze należy pamiętać aby ubezpieczyć swoją nieruchomość. Biorąc pod uwagę wypadki losowe takie, jak na przykład zalanie brak ubezpieczenia może wpędzić nas w wysokie koszty.

Jednak zakładając, że jesteśmy ubezpieczeni musimy wiedzieć jaka jest procedura zgłoszenia zalania do ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku możemy otrzymać zwrot kosztów remontu niewystarczający do pokrycia wszystkich strat.

Jaka jest przyczyna zalania mieszkania i kto lub co jest winowajcą?

Najpierw musimy ustalić przyczynę zalania. Tutaj nie możemy wykluczyć, że winowajcą jesteśmy my sami bo, na przykład za słabo zacisnęliśmy wąż odpływowy od pralki. Winnym może być również sąsiad z piętra wyżej. Możliwości jest wiele.

Odpowiedzialność sprawcza za zalanie mieszkania

Sprawa wypłaty odszkodowania nie jest prosta. Jeśli nasze mieszkanie zalała sąsiadka z góry to odszkodowanie za zniszczenia otrzymamy tylko w wypadku gdy sąsiad posiada polisę OC w życiu prywatnym. Ale gdy podczas gwałtownej burzy upadający konar wybił szybę w naszym mieszkaniu i później obfity deszcz zalał nam ściany, meble i podłogę do wypłaty odszkodowania wystarczy tylko nasza polisa.

Procedura zgłoszenia zalania mieszkania w pięciu krokach

Gdy zauważymy zalanie powinniśmy działać jak najszybciej aby ograniczyć straty. Dopiero później wzywamy odpowiednie służby i informujemy ubezpieczyciela.

Następnie dokumentujemy zdarzenie zalania domu lub mieszkania:

  • Ustalamy winowajcę.
  • Fotografujemy lub nagrywamy film ze zniszczeń.
  • Redagujemy protokół zniszczenia obejmujący datę i godzinę zdarzenia, adres wystąpienia szkody, dane poszkodowanego, opis zniszczeń, dane winowajcy oraz podpis administratora nieruchomości i właściciela mieszkania.
  • Jeśli szkoda jest bardzo duża wzywamy straż pożarną i policję. Musimy pilnować aby od wezwanych służb dostać notatkę z miejsca zdarzenia.
  • Następnie powiadamiamy ubezpieczyciela wybraną drogą. Wysyłamy zdjęcia lub film oraz sporządzony protokół.

Obraz LIMAT MD ARIF z Pixabay