Osuszanie i odbudowa zalanych budynków to złożony proces, który wymaga współpracy wielu różnych ekspertów. Przed przystąpieniem do prac naprawczych należy znaleźć przyczynę, którą może być przeciek, awaria instalacji wodno-kanalizacyjnych, powódź czy zalanie. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest skorzystanie z usług profesjonalnego osuszania budynków. Dlaczego? 

Zawilgocony budynek oznacza nadmierną ilość wody, która może przeniknąć do różnych warstw konstrukcji. Poza nasiąkaniem drewnianych mebli i podłóg obecność wilgoci może stwarzać niekorzystne dla zdrowia warunki takie jak zapach stęchlizny i grzyb, a także wpływać na pogorszenie bezpieczeństwa w budynku poprzez naruszenie konstrukcji. Niezależnie od rodzaju budynku – dom, biuro, przedsiębiorstwo, hala magazynowa, instytucja – wilgoć może spowodować nieodwracalne i kosztowne szkody, dlatego tak istotne jest podjęcie szybkich działań.

Czynniki, które wpływają na czas schnięcia budynków

Proces osuszania zalanych budynków może trwać od kilku dni do kilku tygodni. A zależy od 4 czynników:

  1. rodzaje nasiąkniętych materiałów
  2. nasilenie szkód spowodowanych przez wodę
  3. warunki pogodowe na zewnątrz
  4. sprzęt stosowany do osuszania

Trudno jest oszacować czas niezbędny do zakończenia prac naprawczych spowodowanych przez wodę. Firmy zajmujące się profesjonalnym osuszaniem budynków stosują urządzenia i techniki, które ułatwiają mierzenie postępów prac i przyspieszają wysychanie budynków.

Zalania budynków – jak dochodzi do uszkodzeń nieruchomości?

Ponad połowa właścicieli nieruchomości w całej Europie doświadczyła szkód wyrządzonych przez wodę. Wilgoć może dostać się do budynku podczas ulewnego deszczu czy powodzi. Szkody wyrządzone przez wodę mogą także pochodzić z wnętrza nieruchomości.

5 popularnych źródeł zalania budynków

  • nieszczelne grzejniki
  • trudne warunki atmosferyczne
  • przeciekający dach
  • odkręcone krany i zatkane odpływy
  • pęknięte rury
  • źle zbudowane instalacje hydrauliczne

Pęknięte rury, nieodpowiednio zbudowane instalacje hydrauliczne czy przeciekający dach często powodują zawilgocenie i pozostają niezauważone przez wiele dni, tygodni czy miesięcy, zanim jeszcze właściciele nieruchomości zdadzą sobie sprawę z powagi problemu. W tym czasie wilgoć mogła gromadzić się w konstrukcji budynku, a to oznacza, że jej usunięcie będzie trudniejszym i dłuższym zadaniem.

Jakie szkody może wyrządzić woda w budynku?

Wnikająca w kolejne warstwy budynku woda może powodować uszkodzenia podłóg, ścian i sufitów. Im bardziej zawilgocona jest nieruchomość, tym więcej czasu potrzeba, by przeprowadzić w niej prace remontowe. Wśród najpoważniejszych konsekwencji zalania budynków wylicza się pleśń, uszkodzenia kabli, mebli i podłóg czy osłabienie konstrukcji budynku.

Jak osuszyć nieruchomości po zalaniach?

Przyjmuje się zasadę, że im dłużej budynek był zawilgocony, tym więcej szkód powstało. Choć teoretycznie można to zrobić samemu, to jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wezwanie fachowców – profesjonalnej firmy zajmującej się osuszaniem budynków. Te najlepsze są wyposażone nie tylko w mierniki wilgoci, ale także odpowiednie urządzenia do osuszania budynku. Zastosowana technologia i sprzęt mają zasadnicze znaczenie dla skuteczności w usuwaniu wilgoci w budynkach.

Obraz Pexels z Pixabay